Community Sharing Donationการให้และบริจาคเพื่อสังคม

เราในฐานะผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่พยายาม มอบสิ่งที่ดี สินค้าที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย และลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นชาติใดในโลก เราต้องการเห็นลูกค้าของเราผู้ที่ใส่ใจรักษาสุขภาพ มียาสีฟันที่ดีใช้ มีฟัน เหงือก และช่องปากที่สะอาด และเราไม่ละเลยที่จะส่งมอบคุณภาพของเราในระดับมาตรฐานนี้ ให้กับกลุ่มชน กลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม เด็กผู้ด้อยโอกาส อยู่ห่างไกล ขาดแคลนทุนทรัพย์ วัด โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยเราจะพยายามส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราให้กับบุคคลเหล่านี้ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสม เพื่อสานต่อ เติมฝันตามปณิธาน และเจตนารมณ์ขององค์กรเรา

คืนความหอมของธรรมชาติสู่ลมหายใจ
คืนสมดุล คืนกำไร สานสายใยสู่สังคม


ร่วมเสริมสร้างสุขภาพฟันที่ดีให้กับสังคมไทย รักสังคมไทยร่วมบริจาคและเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับเราได้เพียงท่านแจ้งความจำนงมาที่ donate@oralherb.com ระบุ “เพื่อการบริจาคให้สุขภาพฟันของคนไทยไปกับออรัลเฮิร์บ” และโอนเงินบริจาคของท่านผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี
“บริษัท เคเพาเวอร์แมเนจเม้นท์กรุ๊ป จำกัด” บัญชีเลขที่ 767-2-17114-2

เราจะนำเงินของท่านจัดเป็นยาสีฟันสมุนไพรออรัลเฮิร์บ และนำไปส่งมอบให้กับ
บุคลตามที่กล่าวข้างต้น สนองเจตนารมย์ของท่านให้ท่านมั่นใจและเชื่อใจได้ว่าเราจะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายองค์กรของเรา