การให้และบริจาคเพื่อสังคม

เราในฐานะผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่พยายาม มอบสิ่งที่ดี สินค้าที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย และลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นชาติใดในโลก เราต้องการเห็นลูกค้าของเราผู้ที่ใส่ใจรักษาสุขภาพ มียาสีฟันที่ดีใช้ มีฟัน เหงือก และช่องปากที่สะอาด และเราไม่ละเลยที่จะส่งมอบคุณภาพของเราในระดับมาตรฐานนี้ ให้กับกลุ่มชน กลุ่มบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อสังคม เด็กผู้ด้อยโอกาส อยู่ห่างไกล ขาดแคลนทุนทรัพย์ วัด โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยเราจะพยายามส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพของเราให้กับบุคคลเหล่านี้ตามเวลา และโอกาสที่เหมาะสม เพื่อสานต่อ เติมฝันตามปณิธาน และเจตนารมณ์ขององค์กรเรา
คืนความหอมของธรรมชาติสู่ลมหายใจ
คืนสมดุล คืนกำไร สานสายใยสู่สังคม
ร่วมเสริมสร้างสุขภาพฟันที่ดีให้กับสังคมไทย รักสังคมไทยร่วมบริจาคและเป็นผู้สนับสนุนร่วมกับเราได้เพียงท่านแจ้งความจำนงมาที่ donate@oralherb.com ระบุ
“เพื่อการบริจาคให้สุขภาพฟันของคนไทยไปกับออรัลเฮิร์บ” และโอนเงินบริจาคของท่านผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “บริษัท เคเพาเวอร์แมเนจเม้นท์กรุ๊ป จำกัด”
บัญชีเลขที่ 767-2-17114-2
เราจะนำเงินของท่านจัดเป็นยาสีฟันสมุนไพรออรัลเฮิร์บ และนำไปส่งมอบให้กับบุคลตามที่กล่าวข้างต้น สนองเจตนารมย์ของท่านให้ท่านมั่นใจและเชื่อใจได้ว่าเราจะดำเนินการตามความประสงค์ของท่านอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายองค์กรของเรา

__________________________________________________________________

Community Sharing Donation.
We, as producers and entrepreneurs who are trying to offer the best quality products to the society and our customers, whether they are state of the world. We want our customers who be health conscious have toothpaste is good for teeth, gums and mouth clean. we deliver our quality standard in the world class to the people who do this socially ,disadvantaged children in the distant needy schools in rural areas. We will try to deliver our quality products to them on time and the opportunity to continue my commitment and our intention.
“ To restore the natural aroma to your breath”
“ Balance profit , turn to the social ”
“With healthy teeth for Thai love Thai society”
Donations and sponsorship with us.
When a request comes donate@oralherb.com. Specify
"For donate to the dental health of people with Oral Herb" and transfer your donation via Credit Bank Account : Kasikorn Bank
Account name: K Power Management Group Co.,Ltd
Account no: 767-2-17114-2 saving account
We will take you to the world of ginger herbal toothpaste, Oral Herb and then delivered to a person as described above. The intention of the person. Ensure and trust that we will act according to the wishes of the honest, straightforward, strict monitoring by the principles of good governance policies and our organization.หสม.เคเพาเวอร์ คอสเมติกส์

25/9 บางเชือกหนัง ตลิ่งชัน กทม.โทร 089-3305522
e-mail : sales@oralherb.com